Dự án Hệ thống kết nối dữ liệu quan trắc thủy điện Huội Quảng và Thủy điện Bản Chát về hệ thống theo dõi, giám sát của Cục quản lý tài nguyên nước

13/11/2020

Chủ đầu tư:

Công ty thủy điện Huội Quảng-Bản Chát - Chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam

Địa chỉ :

Bản Nà Khiết, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Năm ký HĐ:

13/11/2020

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Công việc của hợp đồng : Cung cấp, lắp đặt thiết bị  và kết nối hệ thống, Hệ thống kết nối dữ liệu quan trắc Nhà máy thủy điện Huội Quảng và Nhà máy thủy điện Bản Chát về hệ thống theo dõi, giám sát của Cục quản lý tài nguyên nước.
- Gói thầu : Hệ thống kết nối dữ liệu quan trắc về hệ thống theo dõi, giám sát của Cục quản lý tài nguyên nước.
- Chủ đầu tư : Tập đoàn điện lực Việt Nam
- Đại diện chủ đầu tư : Công ty thủy điệnn Huội Quảng-Bản Chát - Chi nhánh tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đăng ký
nhận thông tin