Dự án Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc, Công ty Cổ phần thủy điện A Vương

25/11/2020

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần thủy điện A Vương

Địa chỉ :

Thị trấn Thạch Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Năm ký HĐ:

25/11/2020

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Gói thầu : Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập, các nhà máy thủy điện trong toàn Tổng Công Ty Phát Điện 2 tại Công ty Cổ phần thủy điện A Vương.
- Dự án : Hệ thống kết nối dữ liệu quan trắc về hệ thống theo dõi, giám sát của Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước.
- Ngày hợp đồng : 25/11/2020
- Thời gian thực hiện : 6 thángĐăng ký
nhận thông tin