Dự án Đường truyền dữ liệu quan trắc - Thủy điện Trung Sơn, Thanh Hóa

30/10/2020

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Địa chỉ :

Bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và các vị trí thi công

Năm ký HĐ:

30/10/2020

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

1. Số hiệu gói thầu : Gói thầu số 01 (HH-01).
2. Tên gói thầu : Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng Công ty Phát điện 2.
3. Hạng mục : Áp dụng cho Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.
4. Dự án : Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng Công ty Phát điện 2.

Đăng ký
nhận thông tin