Trang website chúng tôi đang nâng cấp. Các thông tin liên quan vui lòng liên lạc.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI SÔNG HỒNG

Trụ sở chính: Lô 7, A1 Dự án tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội (Số 929 Đê La Thành, Hà Nội – Gần cổng BV phụ sản Hà Nội, rẽ trái).

Điện thoại: (04) 3 5576085 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 – Fax : (04) 3 5576090

Email: info@redriver-vn.com

Hotline: 0913.585.266

 

Our website is in the upgrating period. For more information, please contact us:

RED RIVER ENGINEERING & TRADING COMPANY LIMITED

Head office: Lot 7, A1 Ngoc Khanh Sub-area, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh Dist, Ha Noi City, Vietnam.

Tel: (04) 3 5576085 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 – Fax : (04) 3 5576090

Email: info@redriver-vn.com

Hotline: 0913.585.266