Cung cấp, lắp đặt & bảo trì hệ thống thiết bị quan trắc Đập thủy điện Sông Bung 2 (10/2020)

05/10/2020

Chủ đầu tư:

Công ty Thủy điện Sông Bung

Địa chỉ :

xã Zuôih và xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Năm ký HĐ:

05/10/2020

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Gói thầu số 38 : Cung cấp, lắp đặt & bảo trì hệ thống thiết bị quan trắc Đập thủy điện Sông Bung 2.

* Thủy điện Sông Bung 2 là công trình thủy điện xây dựng trên dòng sông Bung tại vùng đất xã Zuôih và xã La Dêê huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Công trình thuộc hệ thống bậc thang sông Vu Gia - Thu Bồn. Thủy điện Sông Bung 2 có công suất 100 MW với 2 tổ máy, khởi công năm 2012, hoàn thành năm 2017.

Đăng ký
nhận thông tin