Cung cấp và Lắp đặt Trạm quan trắc tự động - Nhà máy Xử lý nước thải thành phố Trà Vinh

01/09/2020

Chủ đầu tư:

Sở Xây Dựng Trà Vinh/ Ban Quản Lí Dự Án Trà Vinh (PMU)

Địa chỉ :

Xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Năm ký HĐ:

01/09/2020

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp và Lắp đặt Trạm quan trắc tự động.
- Trồng cây xanh xung quanh tường và bờ kè Nhà máy xử lý nước thải.
* Công trình Dự án Nhà máy Xử lý nước thải thành phố Trà Vinh.
---
Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng là nhà thầu thực hiện gói thầu số - Gói thầu C2.3 : Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, Trạm bơm/Tuyến áp lực/Tuyến băng sông, Tuyến ống tự chảy và Nhà máy xử lý nước thải thành phố Trà Vinh
- Xây dựng 03 trạm bơm nước thải với 10 máy bơm công suất lớn.
- Nhà máy xử lý nước thải công suất 17.600 - 18.100m3/ngày đêm.

Đăng ký
nhận thông tin