Cung cấp, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ thiết bị trạm khí tượng dự án Nam Emoun - Lào

21/06/2019

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Địa chỉ :

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Năm ký HĐ:

21/06/2019

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

Cung cấp, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ thiết bị trạm khí tượng dự án Nam Emoun - Lào.

Đăng ký
nhận thông tin