CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC - THỦY ĐIỆN PẮC MA

01/03/2019

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Thủy điện Pắc Ma.

Địa chỉ :

Bản Pác Ma, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Năm ký HĐ:

01/03/2019

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp thiết bị quan trắc.
- Dịch vụ kỹ thuật: Thiết kế và lập bản vẽ bố trí. Lắp đặt, chạy thử, đo, đọc, quy đổi số liệu trong quá trình lắp đặt thiết bị quan trắc. Đào tạo, vận hành cho Chủ đầu tư.

Đăng ký
nhận thông tin