Dự án công trình hồ chứa nước Ea H'leo 1, tỉnh Đắk Lắk

25/01/2019

Chủ đầu tư:

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12)

Địa chỉ :

Xã Ea H'leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk

Năm ký HĐ:

25/01/2019

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc cho Đập + Tràn xả lũ.
- Hồ chứa nước Ea H’leo 1 gồm đập tràn, tràn xả lũ, cống lấy nước, cống dẫn dòng... sau khi hoàn thành sẽ giúp cấp nước cho khoảng 5.000ha đất trồng cà phê, hồ tiêu… ở huyện Ea H’leo, giúp vùng đất này không còn nỗi lo hạn hán.

Đăng ký
nhận thông tin