TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Trong 23 năm qua, Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Sông Hồng (RedRiver), không ngừng sáng tạo để hướng tới mục tiêu phát triển thương hiệu bền vững, cung cấp những sản phẩm dịch vụ chất lượng, phát triển đội ngũ nhân sự đầy kinh nghiệm và giàu lòng nhiệt huyết. Và mỗi ngày trôi qua, trên đất nước Việt Nam, các công trình do RedRiver thực hiện vẫn đêm ngày hoạt động, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Chính sách nhân sự

danh sách việc làm

Nhân viên đấu thầu

10/03/2021

Lô 7.A1, Dự án tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

Phòng banPhòng Dự Án

Số lượng 01

Trưởng phòng kỹ thuật

12/03/2021

Lô 7.A1, Dự án tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

Phòng banPhòng kỹ thuật

Số lượng 01

Kỹ sư cơ điện

17/02/2021

Lô 7.A1, Dự án tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

Phòng banPhòng kỹ thuật

Số lượng 02

Trưởng phòng Quản lý Công trình

17/02/2021

Lô 7.A1, Dự án tiểu khu nhà ở Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội

Phòng banQuản lý công trình

Số lượng 1

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt tại Cái Mép – Vũng Tàu

19/09/2020

Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - tỉnh Vũng Tàu

Phòng banBan điều hành Cái Mép

Số lượng 1

CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG DỰ ÁN/ĐẤU THẦU

18/09/2020

Hà Nội

Phòng banPhòng Dự Án

Số lượng 1

CHỈ HUY TRƯỞNG

14/09/2020

Hà Nội

Phòng banPhòng Quản lý công trình

Số lượng 2

Đăng ký
nhận thông tin