CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

10/08/2020

 

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO NHÂN VIÊN

Với phương châm, đội ngũ người lao động là nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công của Redriver, Ban lãnh đạo hết sức quan tâm đến việc phát triển và củng cố đội ngũ CBNV, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần. Điều này thể hiện thông qua việc Redriver luôn tuân thủ tốt các quy định của Bộ Luật lao động, các chế độ, chính sách của nhà nước, tạo những điều kiện thuận lợi cho CBNV trong công tác, học tập, thăng tiến. Đời sống vật chất của CBNV ngày càng được nâng cao, mức thu nhập luôn được cải thiện

 

 

 

 

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Thu nhập ở mức cạnh tranh trên thị trường lao động nói chung và so với các Công ty trong cùng lĩnh vực. Redriver xây dựng một hệ thống đãi ngộ công bằng và khuyến khích phát triển năng lực gắn chặt với đánh giá thành tích trong đó mọi các thành viên trong công ty đều được hưởng lợi theo sự phát triển, tăng trưởng của công ty. Ngoài ra, các chế độ phúc lợi khác cũng được Redriver xây dựng để đảm bảo lợi ích cho người lao động.

 

 

 

 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Redriver thực sự là một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện để mỗi CBNV đều có cơ hội tự khẳng định, phát huy hết năng lực của bản thân. Trong công việc luôn có sự hỗ trợ hướng dẫn của cấp trên, sự phối hợp của đồng nghiệp và các bộ phận liên quan trên tinh thần vì sự phát triển chung của Công ty.

Đăng ký
nhận thông tin