THIẾT BỊ QUAN TRẮC - DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NAM EMOUN - LÀO (12/2019)

16/12/2019

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Địa chỉ :

Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Năm ký HĐ:

16/12/2019

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ hệ thống thiết bị quan trắc dự án thủy điện Nam Emoun - Lào.
- Thủy điện Nam Emoun - Lào, có tổng công suất lắp đặt là 129MW, Dự án gồm các kết cấu công trình chính: Đập dẫn dòng và Đập chính, Tuyến năng lượng với chiều dài hầm khoảng 20km, Nhà máy, Trạm phân phối…


Đăng ký
nhận thông tin