DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NAM EMOUN - LÀO (9/2020)

01/09/2020

Chủ đầu tư:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Địa chỉ :

Tỉnh Sekong, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào

Năm ký HĐ:

01/09/2020

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Hợp đồng số 305/2020/HĐKT/SD5-SH, về việc : Cung cấp, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật chuyển giao công nghệ thiết bị quan trắc Nhà máy, dự án Thủy điện Nam Emoun, Lào.

- Thủy điện Nam Emoun - Lào, có tổng công suất lắp đặt là 129MW, Dự án gồm các kết cấu công trình chính: Đập dẫn dòng và Đập chính, Tuyến năng lượng với chiều dài hầm khoảng 20km, Nhà máy, Trạm phân phối…

Đăng ký
nhận thông tin