Dự án Xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập Trong toàn Tổng Công ty Phát điện 2.

12/10/2020

Chủ đầu tư:

Ban Quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 2 Công ty TNHH Một thành viên.

Địa chỉ :

Số 01, đường Lê Hồng Phong - Phường Trà Nóc - Quận Bình Thủy - Thành Phố Cần Thơ

Năm ký HĐ:

12/10/2020

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Tên gói thầu : Gói thầu số 01 (HH-01): Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng Công ty Phát điện 2.

- Dự án : Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng Công ty Phát điện 2.

Đăng ký
nhận thông tin