Xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc - Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

07/12/2020

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ - Tổng công ty Phát điện 2

Địa chỉ :

Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Năm ký HĐ:

07/12/2020

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

1. Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 01 (HH-01).
2. Tên gói thầu:
“Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng công ty Phát điện 2”.
3. Dự án:
Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng cụng ty để theo dừi thường xuyên vận hành an toàn đập các NMTĐ thuộc EVNGENCO 2”.
4. Hạng mục
: Áp dụng cho Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Đăng ký
nhận thông tin