Dự án công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng công ty Phát điện 2

04/12/2020

Chủ đầu tư:

Tổng công ty Phát điện 2- Công ty TNHH Một thành viên

Địa chỉ :

Khu vực Thới Lợi, Phường Phước Thới, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.

Năm ký HĐ:

04/12/2020

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

1. Số hiệu gói thầu: Gói thầu số 01 (HH-01).
2. Tên gói thầu:
“Thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng công ty để theo dõi thường xuyên vận hành an toàn đập các Nhà máy Thủy điện trong toàn Tổng công ty Phát điện 2”.
3. Dự án:
Thiết lập đường truyền dữ liệu quan trắc về trụ sở Tổng cụng ty để theo dừi thường xuyên vận hành an toàn đập các NMTĐ thuộc EVNGENCO 2”.

* Phạm vi đầu tư: Cơ quan EVNGENCO 2 và các Công ty hạch toán phụ thuộc, gồm :
1.Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2.
2.Nhà máy Thủy điện Quảng Trị
3.Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2
4.Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4
5.Nhà máy Thủy điện An Khê.
6. Nhà máy Thủy điện Ka Nak.

Đăng ký
nhận thông tin