Trạm bơm kênh tưới ấp 6 xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

30/05/2005

Chủ đầu tư:

Ban quản lý bảo vệ rừng và phát triển nông thôn - Sở nông nghiệp và Phát triển nông Đồng Nai

Địa chỉ :

xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Năm ký HĐ:

30/05/2005

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Tên hợp đồng: 22/DA-RED-06 - Trạm bơm kênh tưới ấp 6 xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
- Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt 01 máy bơm ly tâm trục ngang - công suất máy 450÷500 m3/h và phụ kiện kèm theo.
- Chủ đầu tư/ Bên giao thầu: Ban quản lý dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai .
- Địa điểm thực hiện: xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Đăng ký
nhận thông tin