Trạm bơm ấp 6&8 xã Thanh Sơn , Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

30/05/2005

Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ :

xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Năm ký HĐ:

30/05/2005

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Tên hợp đồng: 40/005-HDKT.DABVR - Trạm bơm ấp 6&8 xã Thanh Sơn , Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
- Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt 03 máy bơm chìm công suất mỗi máy 540÷600 m3/h và các phụ kiện kèm theo (03 bộ Máy bơm chìm 576 m3/h/chiếc.
- Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án bảo vệ rừng và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.
- Địa điểm thực hiện: xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Đăng ký
nhận thông tin