Dự án Phục hồi nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

30/03/2006

Chủ đầu tư:

Ban Quản lý dự án ngành cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ :

Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Năm ký HĐ:

30/03/2006

Nhà thầu:

Redriver Engineering & Trading Limited Company

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Tên hợp đồng: 15/HĐKT-BQL - Phục hồi nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
- Phạm vi công việc: Cung cấp vật tư thiết bị - vận chuyển - bảo quản tạm thời - lắp đặt - chạy thử - đào tạo - bảo trì 07 tổ máy bơm chìm cho 05 trạm bơm thuộc hệ thống thủy lợi Nam Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ : Trạm bơm Bảo Yên 1.600 m3/h ; Trạm bơm Đồng Luận 1.800 m3/h ; Trạm bơm Trung Nghĩa 400 m3/h ; Trạm bơm Yến Mao 500m3/h ; Trạm bơm Tu Vũ 520 m3/h.

Đăng ký
nhận thông tin