Trạm bơm - Dự án tái định cư vùng lòng hồ thuỷ điện IALY

01/10/2002

Chủ đầu tư:

Ban quản lý dự án thuỷ điện IALY

Địa chỉ :

Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

Năm ký HĐ:

01/10/2002

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Tên hợp đồng: 16/2002 - Dự án tái định cư vùng lòng hồ thuỷ điện IALY.
- Phạm vi công việc: Cung cấp và lắp đặt, chạy thử, bàn giao, chạy thử, vận chuyển bơm chìm cho các trạm bơm : Trạm bơm Tà Wăk, trạm bơm Tà Rộp, trạm bơm Vinh Quang.
- Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án thuỷ điện IALY
- Địa điểm thực hiện: Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum

Đăng ký
nhận thông tin