Gói thầu 04: “Mua sắm vật tư, trang thiết bị chuyên dụng lắp hệ thống trạm quan trắc tự động độ lún nền, dao động và tính chất nước dưới đất’’

18/11/2021

Chủ đầu tư:

VIỆN ĐỊA CHẤT - VIỆN HÀN LÂM KH&CN VIỆT NAM

Địa chỉ :

Ngõ 84, phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Năm ký HĐ:

18/11/2021

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

Gói thầu 04: “Mua sắm vật tư, trang thiết bị chuyên dụng lắp hệ thống trạm quan trắc tự động độ lún nền, dao động và tính chất nước dưới đất của đề tài mã số CT0000.03/20-21”.

* Thuộc đề tài: “Nghiên cứu xây dựng trạm quan trắc tự động độ lún nền, động thái và tính chất nước dưới đất phục vụ dự báo tai biến địa chất khu vực thành phố Chí Linh”, mã số CT0000.03/20-21.

Đăng ký
nhận thông tin