Dự án Truyền tín hiệu giám sát về cơ quan chức năng theo thông tư 47/TT-BTNMT - Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

13/05/2021

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Địa chỉ :

Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Năm ký HĐ:

13/05/2021

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Gói thầu 13/2021 - Truyền tín hiệu giám sát về cơ quan chức năng theo Thông tư 47/TT-BTNMT. 

- Công việc : Lắp đặt, kết nối hệ thống, cấu hình, thử nghiệm và đào tạo, bàn giao; đảm bảo thông suốt từ công trình đến Cục quản lý Tài nguyên nước; đảm bảo thông suốt từ công trình đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; các số liệu liên tục được truyền trực tiếp vào hệ thống giám sát tại Nhà máy và các Cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên nước;

Đăng ký
nhận thông tin