Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động đo mực nước ngầm Đường ống áp lực Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2 (10/2021)

01/10/2021

Chủ đầu tư:

Công ty Thủy điện Sông Bung

Địa chỉ :

xã Zuôih và xã La Dêê huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam

Năm ký HĐ:

01/10/2021

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Gói thầu số 32: Cung cấp, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động đo mực nước ngầm Đường ống áp lực Nhà máy Thủy điện Sông Bung.
- Thủy điện Sông Bung 2 là công trình thủy điện xây dựng trên dòng sông Bung tại vùng đất xã Zuôih và xã La Dêê huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Công trình thuộc hệ thống bậc thang sông Vu Gia - Thu Bồn.

Đăng ký
nhận thông tin