Cung cấp và lắp đặt bơm nước tại trạm bơm khô cao độ (Sửa chữa lớn 2014) - Công ty thủy điện Hòa Bình

06/03/2014

Chủ đầu tư:

Công ty Thủy điện Hòa Bình

Địa chỉ :

Phường Tân Thịnh, Tp.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Năm ký HĐ:

06/03/2014

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Tên hợp đồng: 25/HĐ-TĐHB - Cung cấp và lắp đặt bơm nước tại trạm bơm khô cao độ - 18,65 (Sửa chữa lớn 2014).
- Phạm vi cung cấp: Cung cấp và lắp đặt bơm ly tâm trục đứng công suất 1200 m3/h
- Chủ đầu tư/ Bên giao thầu: Công ty Thủy điện Hòa Bình
- Địa điểm thực hiện: Phường Tân Thịnh, Tp.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Đăng ký
nhận thông tin