Hệ thống máy cào rác tự động và phương tiện vận chuyển rác, trạm bơm Quán Chuột, thành phố Nam Định

31/12/2013

Chủ đầu tư:

Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định

Địa chỉ :

Thành phố Nam Định, Việt Nam

Năm ký HĐ:

31/12/2013

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Gói thầu CP41A- Cung cấp, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống thiết bị máy cào rác và phương tiện vận chuyển rác, trạm bơm Quán Chuột, thành phố Nam Định.
- Thuộc dự án : Nâng cấp đô thị Nam Định - Giai đoạn 2.

Đăng ký
nhận thông tin