Cung cấp vật tư dự phòng chiến lược tổ máy S1 - Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1

01/08/2012

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Cần Thơ

Địa chỉ :

Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

Năm ký HĐ:

01/08/2012

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp vật tư dự phòng chiến lược tổ máy S1 - Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1.

Đăng ký
nhận thông tin