Cung cấp thiết bị quan trắc và dịch vụ kỹ thuật - Dự án Thủy điện Sông Giang 1, tỉnh Khánh Hòa

31/08/2018

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần xây dựng 43

Địa chỉ :

Xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

Năm ký HĐ:

31/08/2018

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp thiết bị quan trắc và dịch vụ kỹ thuật - Dự án Thủy điện Sông Giang 1, tỉnh Khánh Hòa.

- Thủy điện Sông Giang 1
là nhóm công trình thủy điện xây dựng trên sông Giang, tại vùng đất xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thủy điện Sông Giang 1 có công suất lắp máy 12 MW với 2 tổ máy, khởi công năm 2014, dự kiến hoàn thành quý II/2021.

Đăng ký
nhận thông tin