Thiết bị quan trắc - Dự án thủy điện Nậm Lúc

07/05/2018

Chủ đầu tư:

Công ty cổ phần Thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc

Địa chỉ :

Xã Nậm Lúc và Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Năm ký HĐ:

07/05/2018

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp, lắp đặt và đào tạo vận hành chuyển giao công nghệ thiết bị quan trắc - Dự án Thủy điện Nậm Lúc.

- Thủy điện Nậm Lúc là thủy điện xây dựng trên dòng Nậm Lúc tại vùng đất xã Nậm Lúc và Cốc Lầu, huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Thủy điện Nậm Lúc có công suất lắp máy 24 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 01/2018, dự kiến hoàn thành năm 2020.


Đăng ký
nhận thông tin