Dự án : Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga đường sắt Hà Nội (Gói thầu CP-03).

09/09/2020

Chủ đầu tư:

HYUNDAI E&C - GHELLA JV

Địa chỉ :

Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga đường sắt Hà Nội

Năm ký HĐ:

2017

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

trên 18 tỷ đồng

Phạm vi công việc:

Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc khu vực dốc Hạ ngầm và các Ga ngầm. Dự án : Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga đường sắt Hà Nội (Gói thầu CP-03).

Đăng ký
nhận thông tin