Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 và nghỉ Tết nguyên đán 2023 (Âm lịch)

28/12/2022

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 và nghỉ Tết nguyên đán 2023 (Âm lịch)

Ngày 28/12/2022

Dịp Tết Dương lịch năm 2023, công chức-viên chức được nghỉ 3 ngày

Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, trong dịp Tết Dương lịch, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong 1 ngày là ngày 1/1 Dương lịch.

Do ngày 1/1/2023 là chủ nhật, nên người lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ bù thêm ngày 2/1/2023 (thứ 2).

Với cán bộ, công chức-viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (sau đây gọi tắt là công chức-viên chức), nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy, chủ nhật (tức là 2 ngày nghỉ cuối tuần) thì được nghỉ Tết Dương lịch 2023 trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023.

Với trường hợp các cơ quan, đơn vị làm việc theo chế độ nghỉ 1 ngày/tuần vào đúng chủ nhật, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ là 2 ngày, bắt đầu từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 2/1/2023.

Tết Nguyên đán năm 2023 được nghỉ 7 ngày

Ngày 7/12/2022, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội đã có thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023.

Cụ thể, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cán bộ, công chức-viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày. Trong đó, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Như vậy, lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 sẽ gồm 7 ngày, tính từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).

- 29 Tết: Thứ 6 ngày 20/1/2023.
- 30 Tết: Thứ 7 ngày 21/1/2023.
- Mùng 1 Tết: Chủ nhật ngày 22/1/2023.
- Mùng 2 Tết: Thứ hai ngày 23/1/2023.
- Mùng 3 Tết: Thứ ba ngày 24/1/2023.
- Mùng 4 Tết: Thứ tư ngày 25/1/2023.
- Mùng 5 Tết: Thứ 5 ngày 26/1/2023.

Theo lịch nghỉ này, cán bộ, công chức-viên chức, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy, chủ nhật sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tiếp.

Với người lao động không được nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, vẫn được bảo đảm nghỉ ít nhất 5 ngày làm việc theo điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.
 

Ngày 28/12/2022

Đăng ký
nhận thông tin