Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia

31/01/2023

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội

Hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia

- BHXH TP HÀ NỘI | 09:33 31/01/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) vừa bổ sung chức năng kê khai dịch vụ công (DVC) "Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công” tại Công văn số 116/CNTT-PM. Sau đây là hướng dẫn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng DVC BHXH Việt Nam và Cổng DVC Quốc gia:

* THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BHXH VIỆT NAM

Bước 1: Truy cập Cổng DVC BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Đăng nhập”

 

Lựa chọn đối tượng đăng nhập là "Cá nhân", nhập các thông tin: Tài khoản (mã số BHXH), mật khẩu, mã kiểm tra, sau đó chọn “Đăng nhập”

 

Bước 2: Chọn chức năng "Đóng BHXH điện tử

 

Bước 3: Chọn chức năng "Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện"

 

Màn hình hiển thị các thông tin sau:

 

Bước 4: Kê khai thông tin đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện

- Các thông tin cá nhân lấy từ thông tin đăng ký giao dịch điện tử của cá nhân gồm: Mã số định danh cá nhân, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, mã số BHXH, số điện thoại, địa chỉ email.

- Thông tin địa chỉ thường trú được xác thực từ Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư gồm: số nhà, đường phố/thôn xóm; xã/phường; quận/huyện; tỉnh/thành phố

 

- Chọn loại đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được nhà nước hỗ trợ mức đóng: Người thuộc hộ nghèo, Người thuộc hộ cận nghèo, Người thuộc đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo)

 

- Nhập số tiền đóng và lựa chọn phương thức đóng

 

- Chọn nơi nhận và hình thức nhận tờ bìa sổ BHXH

 

- Chọn đơn vị, tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động tư vấn (nếu có)

 

Bước 5: Chọn “Xác nhận” để xác nhận thông tin kê khai

 

Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đối tượng tham gia, tính toán số tiền phải đóng theo quy định và hiển thị màn hình:

 

Bước 6: Chọn “Thanh toán” để bắt đầu thực hiện thanh toán

 

- Lựa chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH (nơi nhận tiền thanh toán). Sau đó chọn "Thanh toán" để tiếp tục. Hệ thống sẽ điều hướng sang Nền tảng thanh toán (Payment Platform) như hình bên dưới:

 

- Chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán (nơi người thực hiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có tài khoản) để thực hiện thanh toán.

Ví dụ: Chọn ngân hàng để thanh toán là Vietcombank. Sau khi chọn xong, nhấn "Thanh toán" để tiếp tục.

 

- Nhập các thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu, mã kiểm tra) theo yêu cầu của Ngân hàng Vietcombank để đăng nhập và tiếp tục thanh toán.

 

- Thực hiện đánh dấu vào mục: "Tôi đã đọc, hiểu rõ và chấp thuận các Quy định thanh toán điện tử của Vietcombank, chi tiết tại đây". Sau đó chọn "Xác nhận" để tiếp tục

 

- Nhập mã xác thực OTP (Mã đã được ngân hàng tự động gửi đến số điện thoại của chủ tài khoản). Nhấn "Xác nhận" để thực hiện thanh toán.

- Khi thực hiện Thanh toán thành công, người tham gia chọn "In biên lai" để xem biên lai thanh toán.

* THỰC HIỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Bước 1: Đăng nhập Cổng DVC quốc gia

- Truy cập Cổng DVC quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, chọn Đăng nhập

 

- Chọn loại tài khoản (ví dụ: Chọn tài khoản cấp bởi Cổng DVC quốc gia), nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu, Mã xác thực rồi chọn Đăng nhập

 

- Nhập mã OTP được gửi qua số điện thoại đã đăng ký, rồi nhấn Xác nhận

 

Bước 2: Chọn Dịch vụ công trực tuyến

Nguồn : Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội

 

 

- Nhập từ khóa tìm kiếm (ví dụ: bảo hiểm xã hội tự nguyện), nhấn Tìm kiếm

 

Bước 3: Chọn DVC trực tuyến "Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội"

 

Bước 4: Chọn Danh sách dịch vụ công

 

Bước 5: Chọn Nộp trực tuyến tại DVC "Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện - Dành cho cá nhân" để hệ thống điều hướng sang Cổng DVC BHXH Việt Nam

 

Bước 6: Để tiếp tục thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia thực hiện tiếp từ Bước 3 giống như trên Cổng DVC BHXH Việt Nam.
 

Nguồn : Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội

Đăng ký
nhận thông tin