Chi tiết sản phẩm

Bơm trục vít - Landustrie Sneek

Máy bơm trục vít Landy có thể được cung cấp bằng thép cũng như thép không gỉ và được gắn trong bê tông hoặc máng thép. Máy bơm trục vít cũng có thể được cung cấp dưới dạng các đơn vị đúc sẵn hoàn toàn.

Đặc điểm của máy bơm trục vít Landy:

- Thiết kế mở, không bị tắc nghẽn, cấu trúc đơn giản và mạnh mẽ
- Hiệu quả cao;
- Mức độ bảo trì thấp;
- Chi phí hoạt động thấp;
- Đáng tin cậy cao;
- Tuổi thọ lâu dài;
- Hầu như không hao mòn (không yêu cầu đơn vị dự phòng);
- Tự động điều chỉnh công suất máy bơm như một chức năng của dòng chảy vào hoạt động trong phạm vi rộng, công suất từ ​​10 đến 11.500 l / s và nâng từ 0 đến 25 m

- Dễ dàng thay đổi công suất và, nếu cần, không nhạy cảm với các điều kiện cung cấp và cũng không có vấn đề với độ lệch.

Đăng ký
nhận thông tin