Xử lí nước thải

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng, hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước thải, gồm các công việc.
Thiết kế, xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt, đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải : 

- Xử lý nước thải đô thị.
- Xử lý nước thải công nghiệp.
- Xử lý nước thải y tế, bệnh viện.
- Xử lý nước thải Nhà máy.
- Xử lý nước thải dân cư…

THU GOM, XỬ LÝ VÀ THOÁT NƯỚC KHU
ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ-VŨNG TÀU

THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI -
THÀNH PHỐ TRÀ VINH
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BỆNH VIỆN THANH HÓA
GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI
THÀNH PHỐ TRÀ VINH
GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ
PHÚ MỸ-VŨNG TÀU
GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI
KHU CÔNG NGHIỆP

 

 

Đăng ký
nhận thông tin