Quan trắc

GIẢI PHÁP VỀ QUAN TRẮC

Công nghệ quan trắc được áp dụng cho công trình để kiểm soát sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công, điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công, cung cấp số liệu về đối xử của công trình trong quá trình sử dụng và cung cấp số liệu cho mục đích nghiên cứu.

Thiết bị quan trắc thủy điện : Xung quanh thân đập, chân đập, trong lòng đập có thiết bị đo quan trắc, được bố trí thành các tuyến tại khu vực có chức năng khác nhau; mỗi một nhóm thiết bị đo quan trắc “phụ trách” một nhiệm vụ : Quan trắc đo áp lực lỗ rỗng trong nền đá (liên quan đến lượng nước thấm qua nền đập); Quan trắc đo độ mở của các khe biến dạng; Đo ứng xuất trong bê-tông;  Thiết bị đo địa chấn; Thiết bị đo giám sát nhiệt độ trong bê-tông; Thiết bị đo áp lực tổng của toàn bộ đập; Hệ thống mốc đo chuyển vị bề mặt đập được quy chuẩn với hệ thống mốc Quốc gia; Hệ thống đo rọi; Quan trắc đo thấm tại các hành lang khu nước qua thân đập…

Thiết bị quan trắc và các giải pháp về quan trắc được Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng (RedRiver) triển khai mở rộng đa dạng các lĩnh vực :

 

► Quan trắc Thủy điện
► Quan trắc Công trình
► Quan trắc Metro
► Quan trắc hầm
► Quan trắc Môi trường
► Quan trắc Khí trượng thủy văn

 

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT, ĐO ĐẠC QUAN TRẮC
DỰ ÁN XÂY DỰNG TỔ HỢP
LPG CAVERN&LOANDING
THIẾT BỊ QUAN TRẮC
CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU
QUAN TRẮC QUẢN LÝ TỔNG HỢP
TÀI NGUYÊN NƯỚC MÊ CÔNG
     
CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC
THỦY ĐIỆN PẮC MA

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC VÀ
DỊCH VỤ KỸ THUẬT
DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2

CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC TRONG
TỈNH QUẢNG NGÃI
     
THIẾT BỊ QUAN TRẮC GA GẦM
TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
GIẢI PHÁP QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH
THỦY ĐIỆN LAI CHÂU
GIẢI PHÁP QUAN TRẮC HẦM

 

Đăng ký
nhận thông tin