Các trạm bơm

TRẠM BƠM THỦY LỢI - CẤP THOÁT NƯỚC

Thiết kế, xây dựng, cung cấp thiết bị, lắp đặt, đào tạo vận hành và chuyển giao công nghệ cho các :
- Trạm bơm thủy lợi.
- Trạm bơm tưới, tiêu nước.
- Trạm bơm thoát/tiêu úng công suất lớn.
- Hệ thống cấp thoát nước...

TRẠM BƠM THOÁT NƯỚC QUÁN CHUỘT 2-
TP NAM ĐỊNH
TRẠM BƠM ĐÔNG NAM VIỆT TRÌ-PHÚ THỌ GIẢI PHÁP TRẠM BƠM THỦY LỢI
     
GIẢI PHÁP TRẠM BƠM THOÁT NƯỚC HỆ THỐNG MÁY CÀO RÁC TỰ ĐỘNG

TRẠM BƠM NAM THANH THỦY-PHÚ THỌ

     

 

Đăng ký
nhận thông tin