Các lĩnh vực khác

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Kinh doanh thiết bị bơm van
- Thiết bị cấp thoát nước
- Cơ điện nhà cao tầng
- Phụ tùng thay thế và thiết bị thí nghiệm cho các nhà máy điện.
- Cung cấp và thi công lắp đặt màng chống thấm HDPE, GCL…

Xây dựng bãi thải xỉ -
Dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1
Hệ thống máy cào rác tự động và phương tiện vận chuyển rác, trạm bơm Quán Chuột, thành phố Nam Định Mua sắm vật tư thiết bị phần BOP, điện và C&I phục vụ đại tu Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1
     
   
Cung cấp vật tư tự động lẻ và khối БYB (SCL 2012) Công ty Thủy điện Hòa Bình    
     

 

 

Đăng ký
nhận thông tin