Trạm bơm thoát nước Quán Chuột 2- Thành phố Nam Định

10/09/2020

Trạm bơm thoát nước Quán Chuột 2- Thành phố Nam Định

Công việc thực hiện:

Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm bơm Quán Chuột, chạy thử, kiểm tra, hướng dẫn vận hành và bàn giao cụm thiết bị bơm, máy bơm guồng xoắn, van và các thiết bị điện có liên quan như máy biến thế, tủ điện cao thế,...; lưới chắn rác, cửa phai ngăn lũ cho toàn bộ Trạm bơm Quán Chuột.

 


 

Đăng ký
nhận thông tin