Trạm bơm Đông Nam Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ

10/09/2020

Trạm bơm Đông Nam Việt Trì- Tỉnh Phú Thọ

Công việc thực hiện

- Thi công xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị Trạm bơm tiêu công suất gần 50.000 m3/h: máy bơm chìm,máy bơm tiêu, thiết bị vớt rác tự động, van, hệ thống đường ống và các phụ kiện đi kèm và kè bờ sông 

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đăng ký
nhận thông tin