Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải thị trấn Lăng Cô - Tỉnh Thừa Thiên Huế

22/07/2009

Chủ đầu tư:

Chi nhánh Xây dựng số 1 - Tổng Công ty Viwaseen

Địa chỉ :

thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm ký HĐ:

22/07/2009

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp toàn bộ thiết bị bơm, van và mối nối cho công trình Hệ thống thoát nước thị trấn Lăng Cô - Huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tên dự án : Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải thị trấn Lăng Cô.

Đăng ký
nhận thông tin