Xây dựng bãi thải xỉ - Dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

14/02/2012

Chủ đầu tư:

Tập đoàn điện lực Việt Nam

Địa chỉ :

Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Năm ký HĐ:

18/01/2011

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

62.000.000.000 VNĐ

Phạm vi công việc:

Cung cấp và lắp đặt màng HDPE cho bãi thải xỉ - Dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

Đăng ký
nhận thông tin