Vật tư đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 ( Đại tu năm 2012)

30/01/2012

Chủ đầu tư:

Công ty CP sản xuất - xuất nhập khẩu Dệt May

Địa chỉ :

xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Năm ký HĐ:

30/01/2012

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp vật tư thiết bị phần BOP, Điện và C&I phục vụ đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 năm 2012.
- Dự án : Mua sắm vật tư thiết bị phần BOP, Điện và C&I phục vụ đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 năm 2012.

Đăng ký
nhận thông tin