Vật tư cho sửa chữa tại 25.000 EOH Nhà máy điện Cà Mau 2

09/06/2011

Chủ đầu tư:

Công ty CP sản xuất - Xuất nhập khẩu Dệt May

Địa chỉ :

Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Năm ký HĐ:

09/06/2011

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

17.261.014.502 VNĐ

Phạm vi công việc:

- Cung cấp vật tư cho sửa chữa tại 25.000 EOH Nhà máy điện Cà Mau 2- Năm 2011.
- Dự án : Sửa chữa tại 25.000 EOH Nhà máy điện Cà Mau 2 năm 2011.

Đăng ký
nhận thông tin