TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN THANH HÓA

26/03/2013

Chủ đầu tư:

UBND tỉnh Thanh Hóa / Ban QLDA phát triển toàn diện kinh tế xã hội Thành phố Thanh Hóa

Địa chỉ :

Bệnh viện Đa Khoa và Bệnh viện Nội tiết, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Năm ký HĐ:

26/03/2013

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Xây dựng Trạm xử lý nước thải bệnh viện
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống bơm, máy thổi khí, máy khuấy van, đường ống, các thiết bị cơ khí.
- Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, điều khiển.

Đăng ký
nhận thông tin