TRẠM BƠM ĐÔNG NAM VIỆT TRÌ-PHÚ THỌ

05/11/2009

Chủ đầu tư:

Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú Thọ / Ban quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ

Địa chỉ :

Việt Trì, Phú Thọ

Năm ký HĐ:

05/11/2009

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Trên 32 tỷ đồng

Phạm vi công việc:

- Gói thầu : Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Trạm bơm tiêu và kè bờ sông thuộc giai đoạn I.
- Thuộc dự án : Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và thoát nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt vùng Đông Nam Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
- Công suất trạm bơm 48.000m3/h. Trạm bơm được xây dựng kiểu buồng trạm, lắp 6 tổ máy bơm chìm do Đức sản xuất, công suất một tổ máy là 8.000m3/h. Bên cạnh trạm bơm xây dựng cống hộp tiêu tự chảy 2 cửa dài 38 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép. Tại cửa vào bể hút được lắp đặt các máy vớt rác tự động.

* Nhiệm vụ của công trình : Tiêu lũ, thoát nước thải, hạn chế tối đa ngập úng phía trong đê vùng Đông Nam Việt Trì- tỉnh Phú Thọ. Tiêu nước phục vụ SXNN 831 ha; Tiêu nước đô thị 1.630 ha; Tạo điều kiện ổn định đời sống, sản xuất của các hộ dân khu vực ven sông; phát triển giao thông và du lịch, tạo cảnh quan môi trường sinh thái cho TP Việt Trì....


Đăng ký
nhận thông tin