THU GOM, XỬ LÝ VÀ THOÁT NƯỚC KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH

15/07/2019

Chủ đầu tư:

Ban QLDA Chuyên nghành Dân dụng & Công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ :

Phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Năm ký HĐ:

15/07/2019

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Trên 160 tỷ đồng

Phạm vi công việc:

Thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ . Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng đến phát triển bền vững của đô thị mới Phú Mỹ

Đăng ký
nhận thông tin