THIẾT BỊ QUAN TRẮC HỒ CHỨA NƯỚC TRONG TỈNH QUẢNG NGÃI

01/08/2014

Chủ đầu tư:

Ban quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 6

Địa chỉ :

Xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh quảng Ngãi

Năm ký HĐ:

2009

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

xxx xxx xxx xxx

Phạm vi công việc:

Cung cấp, thi công xây lắp thiết bị và chuyển giao công nghệ quan trắc đập bê tông và đập đất.

Đăng ký
nhận thông tin