Thiết bị quan trắc - Hồ chứa nước Suối Giàng, tỉnh Yên Bái (2017)

16/06/2017

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Hiệp Phú

Địa chỉ :

xã Suối Giàng, Văn Chấn, Yên Bái

Năm ký HĐ:

16/06/2017

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp thiết bị quan trắc và dịch vụ kỹ thuật, dự án hồ chứa nước Suối Giàng, tỉnh Yên Bái.

- Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, với dung tích 136.000 m3.

Đăng ký
nhận thông tin