Thiết bị quan trắc - Công trình dự án Thủy điện Sông Bung 4 A

08/12/2009

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ

Địa chỉ :

Tổ 9, thôn Thạch Mỹ 2, xã Thạch Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Năm ký HĐ:

08/12/2009

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp, lắp đặt thiết quan trắc và dịch vụ kỹ thuật công trình thủy điện Sông Bung 4A.

* Thủy điện Sông Bung 4A là công trình thủy điện trên sông Bung ở vùng đất thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Thủy điện Sông Bung 4A có công suất 45 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 200 triệu KWh, khởi công tháng 08/2009

Đăng ký
nhận thông tin