Hệ thống thiết bị đo động đất - Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4

14/01/2014

Chủ đầu tư:

Văn phòng điều hành thi công các gói thầu XL01 & XL 02-Dự án Thủy điện Sông Bung 4 tại Quảng Nam

Địa chỉ :

Xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Năm ký HĐ:

14/01/2014

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị đo động đất Nhà máy thủy điện Sông Bung 4. Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và các công việc liên quan khác như đào tạo, tư vấn lắp đặt, thử nghiệm chạy thử, hoàn công...

- Thủy điện Sông Bung 4 là công trình thủy điện xây dựng trên dòng sông Bung tại vùng đất xã Zuôih và xã Tà Pơơ huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Thủy điện Sông Bung 4 có công suất 156 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 6/2010, hoàn thành tháng 1/2015.

Đăng ký
nhận thông tin