Hệ thống Quan trắc - Thủy điện Sông Chảy 6 , Hà Giang

24/04/2017

Chủ đầu tư:

CÔNG TY TNHH SƠN LÂM

Địa chỉ :

Thị trấn Cốc Pài và xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Năm ký HĐ:

24/04/2017

Nhà thầu:

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng

Giá trị HĐ:

Phạm vi công việc:

- Cung cấp thiết bị quan trắc và dịch vụ kỹ thuật, dự án Thủy điện Sông Chảy 6, tỉnh Hà Giang.

- Thủy điện Sông Chảy 6 là thủy điện xây dựng trên sông Chảy tại vùng đất thị trấn Cốc Pài và xã Thèn Phàng huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang. Thủy điện Sông Chảy 6 có công suất lắp máy 16 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 2/2017.


Đăng ký
nhận thông tin